Harmonogram

Níže si můžete porhlédnout předběžný program. 🙂 Změna programu vyhrazena! Pod grafickým přehledem je uveden i textový. 🙂

ČTVRTEK

15:00 začátek registrace

19:00 mše svatá, celebruje Martin David a zpívá hradecká schola

20:30 setkání ve skupinkách a společná večeře

22:00 posezení u cimbálu v čajovně (Cimbálová muzika SGV)

tichá adorace (gymnázium/internát) + svátost smíření

PÁTEK

8:00 setkání ve skupinkách a společná snídaně

10:00-11:30 přednášky (s. V. Barátová, M. Loučka, V. Kodet)

12:00 polední modlitba před bazilikou

12:10-13:30 setkání ve skupinkách a společný oběd

14:00 přednášky  (J. Balík, K. Stráníková, T. Halík )

workshopy/sport

svátost smíření

15:00 začátek víkendové registrace

16:00 mše svatá, celebruje Jan Graubner a zpívá olomoucká schola

18:00-19:30 setkání ve skupinkách a společná večeře

20:00 koncert chval Dominika Gurbalová a Timothy

svátost smíření

Večer modliteb (Taizé, nešpory, korunka k BM, modlitba pro ženy/muže, …)

Workshop

SOBOTA

8:00 setkání ve skupinkách a společná snídaně

10:00-11:30 přednášky (M. Vácha, V. Kašáková, L. Engelmann, M. Vašáryová)

12:00 polední modlitba před bazilikou

12:10-13:30 setkání ve skupinkách a společný oběd

13:30 valná hromada VKH ČR

14:00 panelová diskuze (J. Tomáš, A. Růžičková, …)

workshopy/sport

svátost smíření

čajovna s deskovými hrami

16:00 mše svatá, celebruje Tomáš Halík a zpívá brněnská schola

18:00-19:30 setkání ve skupinkách a společná večeře

20:00 koncert Divine Attraction,

koncert OKno a Michal Horák

čajovna s cimbálovou muzikou SGV

tichá adorace a svátost smíření (gymnázium/internát)

NEDĚLE

8:00 setkání ve skupinkách a společná snídaně, rozdání balíčků na cestu

9:45-11:00 přednášky

manželé Ptáčníkovi

Jan Balák

politická panelová diskuze (T. Petráček, P. Svoboda, …)

11:30 mše svatá, celebruje Petr Havlíček a zpívá pražská schola