manželé Smékalovi na SV16

Na Studentském Velehradě budou hovořit na téma:

CESTOU KE ZRALÉ LÁSCE aneb čím si vztah nebořit, ale tvořit.

Manželé Irena a Petr Smékalovi pracují již více než deset let s manželskými páry i jednotlivci. Nejčastěji v rámci programů YMCA Setkání a jejich vlastní praxe.foto Petr a Irena

V oblasti mezilidských vztahů se věnují zejména mužsko-ženské komunikaci, slaďování vzájemných představ a očekávání, snaží se o celkové porozumění mezi mužem a ženou po stránce emocionální, tělesné a duchovní.
Zároveň vedou kurzy osobnostního rozvoje, které jsou zaměřeny na objevení a aktivizaci individuálního potenciálu, rozkvět osobnosti a nalezení životní rovnováhy. Pro oblast firemního a neziskového sektoru působí jako lektoři měkkých dovedností, supervizoři a koučové.
V neposlední řadě se v rámci individuálního poradenství věnují nalézání řešení v obtížných životních situacích, kariérovému plánování a pomoci s uplatněním na trhu práce.

Žijí na vesnici nedaleko Svatého Hostýna, kde vychovávají čtyři děti. Mezi největší záliby patří příroda, knihy, přátelé, cestování po Francii, běh a bojové sporty.

Registrace na SV16

Registrace na Studentský Velehrad 2016 je nyní spuštěna! Omlouváme se za malé zdržení.

Přihlaste se brzy, poté máte zvýhodněnou cenu 🙂

Více informací v sekci registrace.

Záštity Studentského Velehradu 2016

Je nám ctí, že Studentskému Velehradu 2016 udělili záštitu následující:

  • kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český
  • místopředseda poslanecké sněmovny Petr Gazdík
  • arcibiskup olomoucký Jan Graubner
  • hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák
  • poslankyně evropského parlamentu Michaela Šojdrová

 

ThLic. Michal Umlauf na SV16

Sekce přednášky pro Vás intenzivně připravuje bohatý program přednášek a panelových diskuzí. V této chvíli máme sedmnáct potvrzených hostů. Hosty a jejich témata Vám budeme postupně představovat.

Umlauf-foto-2015-pngMůžete se těšit např. na ThLic. Michala Umlaufa. Vystudoval teologii na CMTF UP Olomouc a Lateránské univerzitě v Římě. V rámci doktorského studijního programu se zaměřil na oblast praktické teologie. Vyučuje na CMTF a CARITAS – VOŠ s předměty Řízení dobrovolníků, Sociální nauka církve, Sociální etika pro sociální pracovníky, Pastorální teologie a Posouzení situace klienta z hlediska spirituality. Pracuje současně jako vedoucí centra Maltézské pomoci v Olomouci (zaměření na sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením a koordinace dobrovolnických aktivit s tím spojených).

Na Studentském Velehradě 2016 bude přednášet o tradici rytířských ctností a o tom, jestli je důležité budovat ctnosti v dnešním světě.

Veselé Vánoce

Tým SV16 si Vám dovoluje popřát Veselé Vánoce, radost a pokoj do srdcí. Nechť Vás světlo provází celý další rok! 🙂

tymSV16

Spustili jsme web

Právě jsme spustili nový web, který budeme průběžně aktualizovat. Tato verze webu ještě není zcela finální, nicméně základní informace zde najdete a můžete se také začít těšit na konečnou verzi, která se zde objeví co nevidět! 🙂

Děkujeme za trpělivost.
Tým SV