P. Ignác Stuchlý

Přesně před 65 lety zemřel významný český salesián P. Ignác Stuchlý.
Byl to jeden ze zakladatelů české salesiánské provincie, pod jehož vedením vznikl 1. salesiánský dům v českých zemích ve Fryštáku nedaleko Zlína.
Období, v kterém žil velmi poznamenalo celé lidstvo a hrůzy 2. světové války se podepsaly jak na salesiánech, tak i na samotném Ignácovi. Jak ovšem dosvědčili jeho spolubratři, on jen poklidně mlčel, usmíval se vybízel v práci.

Ať už nyní prožíváš těžké chvíle nebo jsi naopak v úplné životní pohodě, zkus se na chvíli ztišit a třeba se jen usmívat 🙂💭

#studentskyvelehrad #sv18 #jetonatobe #sv2018

sv. František Salesia Leonie Aviat

Volba prezidenta, téma, které nás v posledních dnech zcela zahlcuje. I to zajisté může být projevem naší odpovědnosti, která je tématem letošního Studentského Velehradu.
Kromě prezidentských voleb si však v tyto dny můžeme také připomenout francouzskou světici a zakladatelku kongregace „Oblátek svatého Františka Saleského“ žijící na přelomu 20. století. Tou ženou je Františka Salesia Leonie Aviat (1844 – 1914). Jejím postojem k životu se rozhodně můžeme inspirovat i my.

Ten dnešní den nebudu myslet na to, co by vyhovovalo mně, co bych potřeboval nebo rád já, ale soustředím se na potřeby druhých kolem mě. Soustředím se na to, abych to, co zrovna dělám, dělal co nejlépe, tak, aby druzí proto mohli být šťastní!

#studentskyvelehrad #sv18 #jetonatobe #sv2018

Ptáme se #2

A máme tu další video ze série Ptáme se…, ve kterém se zamýšlíme nad tématem Studentského Velehradu 2018.

Tentokrát jsme se vás ptali na to, kdy jste se naposledy zachovali odpovědně. A odpovědi stojí za to!

A jak jsi na tom ty? Chováš se odpovědně v podobných situacích nebo to máš jinak?

#studentskyvelehrad #sv18 #jetonatobe #sv2018

sv. Terezie z Lisieux

Dnes si připomínáme narození Terezie z Lisieux neboli Terezie od Dítěte Ježíše. „Terezička“, jak bývá někdy označována, vynikala za svého života mimořádnou trpělivostí, skromností a pokorou. Svým životem ukázala cestu duchovního dětství a dodnes nás učí milovat Boha jednoduchým a přitom dokonalým způsobem. Nejen proto se stala jako třetí žena učitelkou církve, přestože se dožila pouhých 25 let.

Nemusíme za každou cenu lpět na velkých věcech, ohromujících činech a mimořádných zážitcích.
Někdy stačí tak málo…

Vzhledem k tomu, že z určité pohledu může citát vyznít nepochopitelně v kontextu našeho tématu, přikládáme odkaz na FB diskuzi, kde jsme více vysvětlili jiný pohled. Pokud by někoho citát zarazil, doporučujeme si zjistit více informací o životě sv. Terezičky. I na SV se budou pohybovat zasvěcené osoby a někteří mladí lidé se jimi bezesporu také stanou. Jejich srdcím může být citát mnohem bližší.
Odkaz zde: www.facebook.com

#studentskyvelehrad #sv18 #jetonatobe #sv2018

sv. František Saleský

Mezi svátky jsme si mohli připomenout svatého Františka Saleského, který žil na přelomu 16. a 17. století.

Byl biskupem, učitelem a právníkem. Dlouhá léta se bez úspěchu snažil přesvědčit kalvinisty v Savojsku, aby se vrátili ke katolické víře. Nakonec se mu jich podařilo obrátit neuvěřitelných 72 000.

Jaká je Boží vůle?
Co mám dělat, aby mé konání bylo v souladu s Boží vůlí?
Miluj a vše čiň s láskou.

#studentskyvelehrad #sv18 #jetonatobe #sv2018

sv. Jan Kentský

Dnes si připomínáme světce z 15. století, který má však zajisté co říct i nyní o 500 let později.
Svatý Jan Kentský byl významný profesor na krakovské univerzitě, z které byl později na základě falešných obvinění vypuzen a převelen do farnosti v Čechách. Přestože byl zpočátku touto zodpovědností za farnost velmi zaskočen a vyděšen, vzal nové postavení vážně a pro tuto službu vydal ze sebe vše.

Vydávejme ze sebe vše i my.
Vydávejme sami sebe.
A jestli už nemůžeš…nechej to na Něm, poradí si

#studentskyvelehrad #sv18 #jetonatobe #sv2018

sv. Jan od Kříže

Dnešní den si připomínáme muže, jenž pocházel z velmi chudé španělské rodiny. Měl velikou touhu studovat a vzdělávat se, což se mu s pomocí jezuitů splnilo.
Vstupuje do karmelitánského kláštera, kde se společně s Terezií od Ježíše podílí na reformě řádu, čímž vzniká mužská komunita “Bosých”. Za tuto reformu je následně trestán a prožívá mnoho utrpení. Uteče z vězení a dál pevně pokračuje ve své činnosti.

Nechtějme se spokojit s málem.
Chtějme být lepší.
Chtějme být dokonalí.
Avšak dokonalí ne podle svých měřítek, ale podle těch BOŽÍCH.

#studentskyvelehrad #sv18 #jetonatobe #sv2018

Svatý Ambrož

Dnes slavíme svátek svatého Ambrože. Ten byl ve své době považován za velmi přímého, odvážného, moudrého, zásadového a rozhodného člověka. Velmi nečekaně jej zvolili biskupem a přestože měl zpočátku velké nejistoty, rozhodl se toto poslání zodpovědně přijmout a plnit.
Císař Theodosius I. o něm prohlásil: “Pravdu mi ještě nikdo neřekl do očí, jen tento milánský biskup.”

A tak i my Pravdě naslouchejme, říkejme ji, vyjadřujme svým životem a věřme.

#studentskyvelehrad #sv18 #sv2018 #jetonatobe