Téma – Je to na tobě

Téma Studentského Velehradu 2018

Je to na tobě

Pro XIV. ročník Studentského Velehradu jsme vybrali téma: Je to na Tobě, doprovázené mottem „Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost“(A. de Saint-Exupéry).

Období vysokoškolského života je pro každého člověka časem, kdy se staví na vlastní nohy, osamostatňuje se a činí více či méně důležitá rozhodnutí. V současné společnosti se čím dál častěji setkáváme s obavami nás mladých odpovědnost přijmout. Mnoho problémů a nejistot vyplývá z nedůvěry v sebe sama. Nevěříme, že něco dokážeme, a raději neuděláme vůbec nic, než abychom zklamali. Možná máme pocit, že rozhodnutím pro zodpovědnost se staneme příliš svázanými a nesvobodnými lidmi obklopenými starostmi. Tyto problémy nejsou ale nic ve srovnání s radostí a pokojem, které nám přijetí zodpovědnosti může přinést. Následně se můžeme stát přínosem pro své bližní, pro celou společnost a v neposlední řadě rozvíjet také sami sebe. Se zodpovědností se však člověk nerodí, učí se ji přijímat každý den.

Naše svobodná společnost a vzdělání nám poskytují ideální výchozí pozice pro to, abychom se aktivně zapojili. Jsme mladí, inteligentní, schopní a jsme to právě my, kdo může skutečně něco změnit. Nebuďme přehnaně ostýchaví, Bůh nám věří! Měli bychom si uvědomit, že svoboda, která nám byla dána, je opravdovým darem a vždy máme možnost volby. Je to i na Tobě – na každém z nás!

Téma Studentského Velehradu 2018, tedy pojem odpovědnosti, může být vnímáno ze dvou různých úhlů pohledu, které spolu velmi úzce souvisí a vzájemně se doplňují.

Na jedné straně je třeba vnímat odpovědnost sám za sebe, svůj život, vlastní vztah k Bohu či za každodenní drobná rozhodnutí, ale také za velké životní kroky. K tomu je nezbytně nutné získat zdravou sebedůvěru a potřebné odhodlání.

Na straně druhé se jedná o odpovědnost za „vnější svět”, uvědomování si okolních vztahů, o potřebu společenské angažovanosti a vlastní iniciativy. Jednoduše: nebát se jít příkladem, i kdyby to znamenalo ocitnout se proti proudu, a usilovat o lepší svět skrze nás.

Na dvě části bude rozvržen i celý program, který se nejprve zaměří na samotného člověka jako jedince, jeho osobnost a potřeby, a následně až na jeho okolí, lidi a celou společnost.