O Studentském Velehradu

O Studentském Velehradu

Studentský Velehrad je celostátní setkání vysokoškoláků pořádané každé dva roky na známém poutním místě Velehradě. Příští ročník proběhne od 19. do 22. dubna 2018, který organizuje přípravný tým dobrovolníků složený z řad studentů i pracujících pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí (VKH ČR). Tento spolek již přes dvacet let nabízí prostor k duchovnímu růstu, rozšíření obzorů a k aktivnímu využití volného času.

Program je tvořen společným slavením eucharistie, přednáškami, koncerty, workshopy či diskuzemi ve skupinkách. Přednášky k ústřednímu tématu nabízejí jak teologický a teoretický obsah, tak hlavně konkrétní zkušenosti či prožitky jednotlivých hostů ze specifických oblastí jejich života. Mladým slouží i jako impulsy k diskuzím.

Setkání nabízí prostor nejen k přemýšlení, duchovnímu obohacení, ale i společným zážitkům a k navázání nových přátelství. Účastníci mohou věnovat čas sami sobě, Bohu i druhým. Uplynulých ročníků se zúčastnily již tisíce studentů.

Téma Studentského Velehradu 2018

Pro XIV. ročník Studentského Velehradu jsme vybrali téma: Je to na Tobě, doprovázené mottem „Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost“(A. de Saint-Exupéry).

Období vysokoškolského života je pro každého člověka časem, kdy se staví na vlastní nohy, osamostatňuje se a činí více či méně důležitá rozhodnutí. V současné společnosti se čím dál častěji setkáváme s obavami nás mladých odpovědnost přijmout. Mnoho problémů a nejistot vyplývá z nedůvěry v sebe sama. Nevěříme, že něco dokážeme, a raději neuděláme vůbec nic, než abychom zklamali. Možná máme pocit, že rozhodnutím pro zodpovědnost se staneme příliš svázanými a nesvobodnými lidmi obklopenými starostmi. Tyto problémy nejsou ale nic ve srovnání s radostí a pokojem, které nám přijetí zodpovědnosti může přinést. Následně se můžeme stát přínosem pro své bližní, pro celou společnost a v neposlední řadě rozvíjet také sami sebe. Se zodpovědností se však člověk nerodí, učí se ji přijímat každý den.

Naše svobodná společnost a vzdělání nám poskytují ideální výchozí pozice pro to, abychom se aktivně zapojili. Jsme mladí, inteligentní, schopní a jsme to právě my, kdo může skutečně něco změnit. Nebuďme přehnaně ostýchaví, Bůh nám věří! Měli bychom si uvědomit, že svoboda, která nám byla dána, je opravdovým darem a vždy máme možnost volby. Je to i na Tobě – na každém z nás!

Téma Studentského Velehradu 2018, tedy pojem odpovědnosti, může být vnímáno ze dvou různých úhlů pohledu, které spolu velmi úzce souvisí a vzájemně se doplňují.

Na jedné straně je třeba vnímat odpovědnost sám za sebe, svůj život, vlastní vztah k Bohu či za každodenní drobná rozhodnutí, ale také za velké životní kroky. K tomu je nezbytně nutné získat zdravou sebedůvěru a potřebné odhodlání.

Na straně druhé se jedná o odpovědnost za „vnější svět”, uvědomování si okolních vztahů, o potřebu společenské angažovanosti a vlastní iniciativy. Jednoduše: nebát se jít příkladem, i kdyby to znamenalo ocitnout se proti proudu, a usilovat o lepší svět skrze nás.

Na dvě části bude rozvržen i celý program, který se nejprve zaměří na samotného člověka jako jedince, jeho osobnost a potřeby, a následně až na jeho okolí, lidi a celou společnost.