O SV

Co je to Studentský Velehrad?

Studentský Velehrad je vícedenní setkání vysokoškoláků pořádané každé dva roky na starobylém poutním místě – na Velehradě. Součástí programu jsou společné slavení eucharistie, přednášky, koncerty, workshopy a diskuze ve skupinkách. Nabízí prostor nejen k přemýšlení, duchovnímu obohacení, ale i společným zážitkům a navázání nových přátelství. Již dvanácti ročníků Studentského Velehradu se zúčastnily tisíce studentů.

Kdo Studentský Velehrad 2016 připravuje?

Studentský Velehrad organizuje přípravný tým složený z vysokoškolských studentů pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika (VKH ČR). Toto občanské sdružení již více než dvacet let nabízí studentům, a nejen jim, prostor k duchovnímu růstu, vzdělávání a aktivnímu využití volného času.

Jaké bude téma Studentského Velehradu 2016?

Každý Studentský Velehrad má své jedinečné ústřední téma. Pro XIII. ročník bylo vybráno téma „Prostě žij!“ Chceme se podívat na náš život s odstupem, zamyslet se nad tím, čím je určován, jakými hodnotami se řídíme a zda směřujeme tam, kam chceme. Nám křesťanům by mělo jít v první řadě o spásu, tedy žít „jednoduše“ s Bohem. Můžeme žít v dnešním světě se všemi jeho možnostmi a vymoženostmi, můžeme chtít hodně – dobrou školu, práci, partnera, rodinu… Důležité hodnoty, které by však měly směřovat k Bohu, jsou prostředkem, a ne cílem!

Toto téma reflektuje i motto „Amen, pravím vám, jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.“ (Mt 18,3) Nechápejme toto téma jako výzvu k dětinskému chování a zřeknutí se zodpovědnosti, ale jako povzbuzení k ryzosti, upřímnosti, odhodlanosti a zároveň zranitelnosti, která dodává touhu obracet se k Bohu.

Jak bude téma uchopeno?

Téma Studentského Velehradu 2016 lze chápat dvěma způsoby, které se navzájem doplňují.

  1. „prostě žij“ – Již od počátku jsme Bohem milováni. Bůh nás stvořil pro život v plnosti a vybízí nás k tomu, abychom využili veškerý čas, všechny své možnosti a potenciál. Žít teď a tady, každý den, naplno a s Bohem.
  2. „žij prostě“ – Často jsme zahlceni množstvím informací, akcí, podnětů, zážitků a chceme stále více a více. Máme přeplněné diáře a možná nám uniká jádro, podstata, to nejdůležitější proč tu jsme, proč to či ono děláme. Jsme tak zaneprázdněni, že nám už ani nezbývá čas si jen tak tiše sednout, pomodlit se, projít se, jít do přírody, naslouchat… Proto bychom se měli očišťovat, růst do svobody a stávat se kreativním nástrojem Božím.

Program Studentského Velehradu 2016

Úvodním impulzem k diskuzi ve skupinkách jsou účastníkům přednášky k ústřednímu tématu Studentského Velehradu. Ty nabízí jak teologický a teoretický obsah, tak hlavně konkrétní zkušenosti či prožitky jednotlivých hostů ze specifických oblastí jejich života. Účastníci prožívají celé setkání ve skupinkách, ve kterých probíhá řízená diskuze a reflexe. Duchovní rozměr setkání tvoří každodenní liturgie.