Neděle Božího milosrdenství

Dnes slavíme neděli Božího milosrdenství, která připadá vždy na 1. neděli po Velikonocích.Tento svátek oficiálně zavedl papež Jan Pavel II. 30. 4. 2000, a to v den svatořečení polské řeholnice Faustýny Kowalské, kterou si Ježíš vyvolil za hlasatelku Božího milosrdenství.

#studentskyvelehrad2018 #sv18 #jetonatobe #milosrdnijsoublahoslaveni