Požehnané Velikonoce

Kristus včera i dnes, začátek i konec, alfa a omega. Kristus je Pán všech věků, on vládne dějinám. Jeho je království i moc i sláva po všechny věky věků. Amen.

A za necelé tři týdny na Studentském Velehradě. Přípravy vrcholí a my se vás nemůžeme dočkat

Přípravný tým SV18