svatá Gertruda

Dnes si můžeme připomenout světici ze 7. století, kterou je svatá Gertruda.
Jejím životním přesvědčením byl fakt, že k poznání Boha se dochází jen dokonalou láskou, proto se i ona sama soustředila na to, aby všechno její konání bylo vedeno právě láskou.

Sv. Gertruda je mimo jiné také patronkou poutníků a cestovatelů, což nám připomíná, že i letos, jako pokaždé, bude součástí Studentského Velehradu i pouť, která proběhne před započetím celého programu.

Více informací o pouti již brzy