sv. František Salesia Leonie Aviat

Volba prezidenta, téma, které nás v posledních dnech zcela zahlcuje. I to zajisté může být projevem naší odpovědnosti, která je tématem letošního Studentského Velehradu.
Kromě prezidentských voleb si však v tyto dny můžeme také připomenout francouzskou světici a zakladatelku kongregace „Oblátek svatého Františka Saleského“ žijící na přelomu 20. století. Tou ženou je Františka Salesia Leonie Aviat (1844 – 1914). Jejím postojem k životu se rozhodně můžeme inspirovat i my.

Ten dnešní den nebudu myslet na to, co by vyhovovalo mně, co bych potřeboval nebo rád já, ale soustředím se na potřeby druhých kolem mě. Soustředím se na to, abych to, co zrovna dělám, dělal co nejlépe, tak, aby druzí proto mohli být šťastní!

#studentskyvelehrad #sv18 #jetonatobe #sv2018