sv. František Saleský

Mezi svátky jsme si mohli připomenout svatého Františka Saleského, který žil na přelomu 16. a 17. století.

Byl biskupem, učitelem a právníkem. Dlouhá léta se bez úspěchu snažil přesvědčit kalvinisty v Savojsku, aby se vrátili ke katolické víře. Nakonec se mu jich podařilo obrátit neuvěřitelných 72 000.

Jaká je Boží vůle?
Co mám dělat, aby mé konání bylo v souladu s Boží vůlí?
Miluj a vše čiň s láskou.

#studentskyvelehrad #sv18 #jetonatobe #sv2018