manželé Smékalovi na SV16

Na Studentském Velehradě budou hovořit na téma:

CESTOU KE ZRALÉ LÁSCE aneb čím si vztah nebořit, ale tvořit.

Manželé Irena a Petr Smékalovi pracují již více než deset let s manželskými páry i jednotlivci. Nejčastěji v rámci programů YMCA Setkání a jejich vlastní praxe.foto Petr a Irena

V oblasti mezilidských vztahů se věnují zejména mužsko-ženské komunikaci, slaďování vzájemných představ a očekávání, snaží se o celkové porozumění mezi mužem a ženou po stránce emocionální, tělesné a duchovní.
Zároveň vedou kurzy osobnostního rozvoje, které jsou zaměřeny na objevení a aktivizaci individuálního potenciálu, rozkvět osobnosti a nalezení životní rovnováhy. Pro oblast firemního a neziskového sektoru působí jako lektoři měkkých dovedností, supervizoři a koučové.
V neposlední řadě se v rámci individuálního poradenství věnují nalézání řešení v obtížných životních situacích, kariérovému plánování a pomoci s uplatněním na trhu práce.

Žijí na vesnici nedaleko Svatého Hostýna, kde vychovávají čtyři děti. Mezi největší záliby patří příroda, knihy, přátelé, cestování po Francii, běh a bojové sporty.