ThLic. Michal Umlauf na SV16

Sekce přednášky pro Vás intenzivně připravuje bohatý program přednášek a panelových diskuzí. V této chvíli máme sedmnáct potvrzených hostů. Hosty a jejich témata Vám budeme postupně představovat.

Umlauf-foto-2015-pngMůžete se těšit např. na ThLic. Michala Umlaufa. Vystudoval teologii na CMTF UP Olomouc a Lateránské univerzitě v Římě. V rámci doktorského studijního programu se zaměřil na oblast praktické teologie. Vyučuje na CMTF a CARITAS – VOŠ s předměty Řízení dobrovolníků, Sociální nauka církve, Sociální etika pro sociální pracovníky, Pastorální teologie a Posouzení situace klienta z hlediska spirituality. Pracuje současně jako vedoucí centra Maltézské pomoci v Olomouci (zaměření na sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením a koordinace dobrovolnických aktivit s tím spojených).

Na Studentském Velehradě 2016 bude přednášet o tradici rytířských ctností a o tom, jestli je důležité budovat ctnosti v dnešním světě.