Veselé Vánoce

Tým SV16 si Vám dovoluje popřát Veselé Vánoce, radost a pokoj do srdcí. Nechť Vás světlo provází celý další rok! 🙂

tymSV16